منابع امتحان ،ایات منتخب اول جلسه،وفایل اندیشه امام راحل ره

  • http://s9.picofile.com/file/8301200276/ayat.pptx  (ایات منتخب)
  • ادرس فایل درسی اندیشه سیاسی امام خمینی ره

http://s8.picofile.com/file/8304089700/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87.pptx.html  

  • منبع تاریخ امامت:چهارفصل اول تشریحی وتستی
  • دو ادرس تفسیر(تفسیر سوره مومنون جدااورده شده)

http://s9.picofile.com/file/8316079126/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C.pptx.html

http://s8.picofile.com/file/8316079450/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%B45.ppsx.html

  • منبع دانش خانواده:چهارفصل اول+234تا240(ناباروری)
  • منبع امتحان اندیشه سیاسی پنجشنبه:ازاسلایدهای  فصل دوم به بعدرابخوانیدوفصل اول حذف است فصل دو تشریحی وتستی .بقیه تستی
  • منبع امتحان انقلاب شنبه:فصل 1و2 حذف به جزکسانی که نمره امتحانشان خوب نشده،فصل 6ازص122تااخر حذف است مگرمیشل فوکو،ص196 تاکتیک های جنگ نرم حذف است تااخر.تشریحی ازپرسش های اخرفصل3و4می ایدازاین قسمت وبقیه تستی هم میاد.
  • انقلاب دوشنبه:فصل6و9حذف.3فصل اول تشریحی
  • ادرس منبع امتحان تاریخ اقتصادپنجشنبه:

http://s8.picofile.com/file/8315909034/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF96.docx.html

ادرس های فوق را جهت دانلود مفاد امتحانی، کپی و سپس در نوار آدرس بازنشانی نمایید...

 

/ 0 نظر / 1301 بازدید