نمونه سئوالات تحلیل انقلاب

 

1-لیدر جریان لمپنیستی که آمریکا وانگلیس درزمان نهضت نفت براه انداخته بودند؟

الف -شعبان جعفری        ب- دکتر فاطمی         ج-ارتشبد زاهدی

2-مفاد طرح اقتصاد بدون نفت دولت مصدق مبتنی بود بر؟

الف-کاهش قیمت ریال            ب-افزایش صادرات

ج-محدودیت واردات           د- هرسه مورددرست است

3-رئیس جمهور وقت امریکا که دستور کودتا برعلیه مصدق را صادر کرد؟

الف-آیزنهاور        ب-جان اف کندی         ج-چرچیل  

4-این رفتاررژیم پهلوی آخرین حلقه ارتباط وعلاقه روحانیت ودرباررا حذف کرد؟

الف-حمله به مدرسه فیضیه       ب-تصویب لایحه انجمن های ایالتی وولایتی

ج-تصویب لایحه کاپیتالاسیون       د-برگزازی رفراندوم اصول ششگانه معروف به انقلاب شاه وملت

5-هدف از تشکیل مجلس موسسان در سال1328توسط شاه؟

الف-سرکوب  مخالفان و تعطیلی روزنامه های مستقل        ب-انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی

ج-اخذ حق انحلال مجلسین  توسط محمد رضا شاه             د-هرسه مورد صحیح است

6-طرح ملی شدن نفت برای اولین باردر مجلس؟

الف-توسط مصدٌق در مجلس پانزدهم مطرح شد                                                                ب-با پیشنهاد نماینده ی قوچان در مجلس چهاردهم مطرح شد

ج-با پیشنهاد جبهه ی ملی در مجلس شانزدهم مطرح شد  

 د-با پیشنهاد آیت ا... کاشانی در مجلس شانزدهم مطرح شد

-لایحه گس-گلشائیان :7

الف-برای حمایت از ملی شدن نفت به مجلس پانزدهم ارائه شد                                               ب-علیرغم خواست دولت انگلیس در مجلس پانزدهم تصویب شد

ج-مورد حمایت مصدق و اعضای جبهه ی ملی بود                               د-هیچکدام

 علت عملی نشدن تهدید نظامی انگلیس بعد ازملی شدن نفت :-8

الف-مخالفت آمریکا                            ب-تهدید به صدور فتوای جهاد توسط آقای کاشانی

ج-مخالفت شورای امنیت سازمان ملل                    د-الف و ب صحیح است

9-مفاد رای دادگاه لاهه در جریان ملی شدن نفت که تعبیر به پیروزی شد؟

الف-قانونی بودن ملی شدن نفت ایران           ب-عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت انگلیس

ج-محکومیت انگلیس به علت چپاول منابع نفتی ایران                   د- هر سه مورد صحیح است

10-دلایل شکست مذاکرات ایران و انگلیس:

الف-کارشکنی آمریکائیها در مذاکرات             ب-اصرار انگلیس بر مدیریت کنترل صنعت نفت       ج-ناتوانی مصدق در مذاکرات و لجاجت گروه ایرانی               د-هرسه مورد صحیح است

11-بر اساس قرارداد کنسرسیوم(بعدازکودتای 28مرداد):

الف-مفاد قانون ملی شدن نفت برای اولین باربه اجرا درامد                                                     ب-تعیین سقف تولید و قیمت فروش در اختیار کنسرسوم قرار گرفت

ج-قانون ملی شدن صنعت نفت رسما لغو گردید                   د-الف و ب صحیح است

12-علٌت ناکامی و سقوط علی امینی:

الف-مخالفت جبهه ی ملی                           ب-موفقیت شاه در جلب نظر آمریکائیان

ج-مخالفت علنی امام خمینی با اقدامات امینی             د-الف و ب صحیح است

13-برداشت روحانیون از لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی:

الف-زمینه ساز سلطه ی غرب بر اقتصاد ایران        

 ب- زمینه ساز حضور غیرمسلمانان بخصوص بهاییان در ساختار قدرت کشور

ج-از بین بردن کشاورزی ایران و ایجاد وابستگی                                 د-الف و ج صحیح است

14-هدف شاه از طرح انقلاب سفید:

الف-جلب حمایت آمریکا                           ب-خلع سلاح مخالفان

ج-کوشش برای مشروعیت بخشی به رژیم                          د-هرسه مورد صحیح است

15-عوامل ترور منصور وابسته به کدام گروه بودند ؟

الف-سازمان مجاهدین خلق                                  ب- جبهه ی ملی                                    ج-حزب توده                                       د- هیچکدام

16-سیاست شاه از سال 1343 پس از تبعید امام:

الف-حمایت از دموکراسی کنترل شده همراه با پیگیری برنامه ها        ب-ادامه ی حیات جبهه ی ملی

ج-آغاز دوره ی استبداد خشن همرا ه با پیگیری برنامه ها                   د-الف و ب صحیح است

17--از عواملی که باعث ایجاد فضای باز سیاسی در سال 1355 شد؟

الف-تلاش رژیم برای تبرئه از سیل اتهامات جهانی                                                         

  ب-زمینه سازی شاه برای انتقال آرام قدرت به فرزندش

ج-هماهنگی باسیاستهای رئیس جمهورجدیدامریکا                         د-همه موارد صحیح است

/ 0 نظر / 52 بازدید