منابع امتحان

1-تاریخ اسلام:کتاب تاریخ تحلیلی صدراسلام  تالیف محمد نصیری رضی، ویراست دوم  نشر معارف.موارد امتحان ازاول فصل سوم(ولادت ،بعثت ودعوت) تااخرفصل ششم(نگاهی به حکومت امام علی ع)سئوال تستی ازهمه 4فصل وسئوال تشریحی فقط ازفصل 6.

2-تاریخ امامت:اسلایدها حذف،منبع امتحان کتاب سیری درسیره ائمه ع شهید مطهری

3-انقلاب:فصل 1.2 حذف ،فصل اخرتشریحی

4-تفسیر نهج البلاغه: اسلایدهاحذف، امتحان ازبخش های 5،6،7  کتاب سیری درنهج البلاغه 

5-اندیشه 2:منبع امتحان :اندیشه اسلامی2 تالیف سبحانی ومحمدرضایی،ویراست2

مواردامتحانی:فصل اول+فصل دوم تاص101 اول گوهرمشترک ادیان+فصل سوم تااول خاتمیت ص161+فصل چهارم از ادله نصب ص190تااخر فصل+فصل پنجم

همه موارد تست+تشریحی فصل پنجم

/ 0 نظر / 83 بازدید