استفتاء ازآیه الله سیستانی

1-سؤال :
موقع کار با اینترنت با تصاویر غیر شرعى برخورد می کنیم تکلیف چیست؟ جواب : به تصاویر مبتذل نباید با شهوت نگاه کنید بلکه بدون شهوت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست
2-سؤال :
دیدن ترانه هاى تصویرى (شو) زن یا مرد چه حکمى دارد؟ و اگر حرام است ما این سؤال را از معلم دینى پرسیدیم و گفتند اگر بر روى انسان تأثیرى نداشته باشد مسأله ندارد. آیا این حرف درست مى باشد یا نه؟ جواب : ملاک حرام بودن این است که نواختن آلات مخصوص موزیک به نحوى باشد که مناسب مجالس لهو و لعب و عیاشى ها باشد. چه تأثیر بگذارد و چه نگذارد
3-سؤال : آیا نگاه کردن به تصویر مبتذل حرام است؟ جواب : با شهوت و ترس وقوع در حرام، حرام است و بدون آن هم ـ بنابر احتیاط واجب جایز نیست
4-سؤال : آیا نگاه کردن به عکس زنهاى مبتذل که خودشان راضى هستند دیگران عکسهاى آنها را ببینند و در صورتیکه فرد از خودش مطمئن باشد که در حرام نمى افتد اشکال دارد ? گناه کبیره است یا صغیره یا مکروه است یا هیچکدام ؟ لطفا اگر حدیث یا آیه اى در این خصوص داریم ذکر بفرمائید ؟ جواب : نگاه التذاذى به آن جایز نیست و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر نگاه غیر التذاذى مى باشد 
5-سؤال : مشاهده تصاویر ورزشى زنان که قسمتى از بدن آنان عریان است بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از تلویزیون براى مردان چه حکمى دارد ؟ آیا متاهل یا مجرد بودن مرد تفاوتى در حکم مسئله مى کند ؟

جواب :
نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام ، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد و فرقى میان متاهل و غیره در حکم مذکور نیست
6-سؤال : حکم دیدن عکس زن خارجى نیمه عریان را بفرمائید ؟

جواب :
نگاه التذاذى جایز نیست و بدون التذاذ هم بنابر احتیاط جایز نیست 
7-سؤال : نشانه ریبه در دیدن عکس زنان چیست ؟ جواب :
ریبه یعنى خوف وقوع در عمل حرام مثل استمناء و زنا و دیدن عکس هائى که انسان با نگاه به آن مأمون از این افعال حرام نیست جایز نیست و براى شکستن شهوت که انسان دچار لغزش و انحراف نشود ، اشتغال به کارهاى مفید مثل تفریحات سالم ، ورزش و مطالعه و امثال آن مفید مى باشد. 
(یادآوری:عمل به احتیاط واجب  واجب است مگراینکه به مرجع تقلید دیگری مراجعه شود).
/ 0 نظر / 9 بازدید