پسر از زندان پدر پس از20 آزاد شد

مشعل بن حمد بن خلیفه" برادر ناتنی امیر فعلی قطر و فرزند شیخ حمد امیر سابق قطرپس از 20 سال از زندان پدر آزاد شد و اولین تصاویر از وی منتشر شده است.
 وی به دلیل مخالفت با کودتای شیخ حمد بن خلیفه برضد پدربزرگش "شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی" به مدت بیست سال در زندان پدر حبس بوده است(شیخ حمد امیر سابق قطر بیست سال پیش ازطریق کودتا برعلیه پدر خود که درمسافرت خارج از کشور به سر می برد حکومت رابدست آورد)
آزادی برادر امیر قطر از زندان پدر پس از 20 سال + تصاویر
مشعل بن حمد پس از آزادی از زندان شیخ حمد بن خلیفه امیر پیشین قطر
"شیخ حمد بن خلیفه" امیر سابق قطر در ژوئن سال 1995 در یک کودتای سفید برضد پدرش "شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی" قیام کرد و قدرت را از وی گرفت. وی درحالی این کودتا را ترتیب داد که پدرش خلیفه بن حمد در سفری خارجی به سر می‌برد و وی با استفاده از این فرصت، خود را به عنوان پادشاه قطر منصوب کرد.
آزادی برادر امیر قطر از زندان پدر پس از 20 سال+تصاویر///
"شیخ مشعل بن حمد" پیش از زندانی شدن
شیخ حمد بن خلیفه امیر پیشین قطر سه بار ازدواج کرده است. همسران وی به ترتیب عبارتند از "شیخه مریم بنت محمد آل ثانی؛ شیخه نورة بنت خالد بن حمد آل ثانی و شیخه موزه بنت ناصر المسند". حاصل این سه ازدواج یازده پسر و بیست و دو دختر است.
تصاویر برخی از دیگر فرزندان امیر سابق قطر نیز در ادامه آمده است.
 
"مشعل بن حمد" پیش از زندانی شدن به دست پدر
"مشعل بن حمد" پس از آزادی از زندان
/ 0 نظر / 40 بازدید